Se nye køreplaner (Gælder fra 25. juni 2017)

Vi nærmer os sommeren, og det betyder, at det snart er tid til nye køreplaner.

De nye køreplaner træder først i kraft 25. juni, men du kan allerede se dem her på vores hjemmeside. Du kan også se svar på de høringsforslag, vi har modtaget for den enkelte køreplan.

Find de nye køreplaner og vores høringssvar under køreplanen for den enkelte bus

Har du ikke selv mulighed for at se eller printe køreplanen, kan du bestille et gratis print. Kontakt Midttrafik Kundecenter på telefon 70 210 230.

Særligt for Aarhus bybusser
Aarhus bybusser kører sommerkøreplan i perioden 25. juni til og med 6. august 2017.

Fra 7. august 2017 kører bybusserne videre efter den nuværende helårsplan (2016/2017).

Læs mere om bybussene i Aarhus frem til Letbanens åbning

Sådan bliver de nye køreplaner til
Når Midttrafik laver et oplæg til nye køreplaner, tager det dels udgangspunkt i:

  • Kommunernes og Region Midtjyllands ønsker og krav til det kommende serviceniveau
  • Kundernes behov og ønsker til kollektiv bustrafik
  • Bemærkninger og ønsker fra busselskaber og chauffører
  • Midttrafiks egne erfaringer

Oplægget til nye køreplaner sendes i offentlig høring i januar måned, hvor du som kunde kan kommentere på de foreslåede ændringer.

I dette års høring har vi modtaget ca. 1400 individuelle henvendelser fra kunder, borgere, busselskaber, chauffører og institutioner med bemærkninger eller konkrete ønsker til ændringer i oplægget til de nye køreplaner.

Midttrafik gennemgår alle henvendelser om de enkelte ruter/bybuslinjer og laver en faglig vurdering af, om ønsker og bemærkninger kan imødekommes, og hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for andre kunders behov og for kommunernes og regionens økonomi.

Den samlede vurdering sender Midttrafik herefter til Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, som træffer den endelige beslutning om, hvilke ændringer der skal laves på baggrund af Midttrafiks vurdering, deres økonomiske rammer og politiske prioriteringer.