Nu kan du møde kontrollører fra Securitas i alle busser i Midttrafiks område

Fra 1. maj har Midttrafik hyret Securitas til at stå for billetkontrollen i regional-, lokal- og bybusser i alle 19 kommuner i Region Midtjylland.

De "nye" kontrollører er ikke helt nye, da de allerede har erfaring fra billetkontrollen i Aarhus bybusser.

Tag godt imod dem. De tjekker din billet, men er også med til at give dig tryghed i bussen.