Horsens: Borgere kan kommentere på nye bybuskøreplaner

Fra 1. – 30. juni 2017 kan alle med interesse for kollektiv trafik kommentere på de køreplaner, der træder i kraft 2. januar 2018.

Trafikplan 2017, som blev vedtaget af Horsens Byråd 28. februar 2017, danner baggrund for forslag til nye køreplaner for bybusserne i Horsens. Køreplanerne, der træder i kraft ved indgangen til 2018, bliver nu fremlagt i en offentlig høring på midttrafik.dk. Midttrafik og Horsens Kommune håber, at rigtig mange borgere vil kommentere de nye køreplaner i forhold til afgangstider, udfordringer med ringetider og sammenhæng med andre busruter m.m.

Høring
I perioden 1. - 30. juni 2017 kan du både se forslag til nye køreplaner/rutekort og skrive sine kommentarer under de enkelt bybuslinjer under køreplaner for bybusser i Horsens.

Det er også muligt at sende sine kommentarer per mail til hoering@midttrafik.dk eller per post til Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg – kuverten skal mærkes ”Høring Horsens”. 

 Midttrafik skal have modtaget alle kommentarer senest 30. juni 2017, for at de kan komme med i arbejdet med de endelige køreplaner, der træder i kraft 2. januar 2018.

Trafikplan 2017
Midttrafik og Horsens Kommune har udarbejdet Trafikplan 2017 på baggrund af analyser af den nuværende busstruktur, befolkningen, større arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og den planlagte udvikling af Horsens Kommune samt de høringssvar, som Midttrafik og Horsens Kommune har modtaget tidligere. Derudover har der været en borgerundersøgelse via eboks.

Læs om Trafikplan 2017