Takstområder, zoner og priser

headline here
DSB/Arriva

Danmark er inddelt i flere forskellige takstområder, så hvis du rejser med DSB eller Arriva Tog i mere end ét takstområde, beregnes billetprisen ud fra DSB's og Arriva Togs prissystem.

headline here
Natbus

Det koster dobbelttakst at køre med natbus hos Midttrafik, uanset hvor kort eller lang rejsen er. Det vil sige, at du skal bruge to billetter for at køre med natbus.

Du kan betale for din billet til natbussen på følgende måde:

  • 2 x enkeltbillet - også i Midttrafik app
  • 2 x 1 klip på klippekort i Midttrafik app
  • 1 enkeltbillet + enten 1 klip på klippekort i Midttrafik app eller fremvisning af periodekort inkl. Ungdomskort og soldaterkort
  • 1 klip på klippekort i Midttrafik app og fremvisning af periodekort inkl. Ungdomskort og soldaterkort
  • 1 Ungdomskort og 1 børnebillet
  • Rejsekort: tjek ind og ud som normalt. Nattillæg opkræves automatisk.

Den sidste dag, dit periodekort er gyldigt, kan du køre med den sidste natbus. Det vil sige, at du kan køre med natbussen efter midnat på den dag, hvor dit periodekort udløber.

Hvis du har købt en 24-timers billet, skal du ikke bruge en ekstra billet, når du rejser med natbus, da den dækker hele døgnet.

Opdateret januar 2017

headline here
Priser

Du kan se Midttrafiks priser på midttrafik.dk eller ved at bruge vores prisberegner 

Priserne gælder for rejser med Midttrafiks busser og rejser med tog på Lemvigbanen. 

De enkelte takstområder er inddelt i zoner, og prisen for en rejse beregnes ud fra, hvor mange zoner du rejser igennem på den korteste mulige rute til destinationen. Du skal altid betale for mindst to zoner.

Prisen på rejsen er ofte højere, hvis du rejser mellem flere takstområder, end hvis du rejser inden for det samme takstområde.

Der er fastsat særlige regler og priser for:

  • Natbusser
  • Teletaxa
headline here
Prisberegningsregler

I Midttrafik beregnes prisen på enkeltbilletter, klippekort i Midttrafik app og periodekort ud fra hvor mange zoner rejsen opgøres til – kaldet zoneafstanden. Zoneafstanden opgøres efter ringzoneprincippet

Du skal som udgangspunkt betale for det antal zoner, der er, fra den zone du starter i, til den zone du slutter i. Kører du igennem en zone undervejs, der ligger længere væk end slutzonen, skal du dog betale for denne zoneafstand i stedet. Det forekommer typisk ved busskifte, hvor man undervejs kører i en anden retning end mod slutmålet. Vi anbefaler, at du tjekker prisen på midttrafik.dk/prisberegner eller på rejseplanen.dk

I forhold til opgørelse af zoneafstand opfattes Midttrafik som ét samlet takstområde. Midttrafik er inddelt i fire takstområder, hvilket har betydning for gyldighedsområdet for Ungdomskort, prisliste for rejsekortrejser, afgrænsning af mulighed for Off-Peak-rejser, og muligheden for at rejse i tog på busbillet. De to sidstnævnte gælder kun inden for ét takstområde.

headline here
Pris for rejser i to eller flere regioner

Hvis du rejser fra én region til en anden, dvs. du rejser over regionsgrænser, beregnes prisen på en anden måde: Prisen for antallet af zoner fra udgangspunktet til regionsgrænsen lægges sammen med prisen for antallet af zoner fra regionsgrænsen til destinationen. Hvis der findes parallelle busruter mellem de samme start- og slutzoner, er prisen altid den samme, uanset hvilken rute du vælger. Prisen beregnes efter den korteste strækning.

headline here
Takstområder og zoner

Midttrafik er inddelt i fire takstområder:

Midttrafik Øst
dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Århus, Odder og Samsø kommuner, med i alt 130 zoner.

Midttrafik Vest
dækker Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner, med i alt 102 zoner.

Midttrafik Midt
dækker Viborg og Skive kommuner, med i alt 41 zoner.

Midttrafik Syd 
dækker Horsens og Hedensted kommuner, med i alt 27 zoner.