Refusion af ubrugte klip

Efter 15. januar 2017 kan du få refunderet de klip, du ikke har nået at bruge. 

Sådan gør du:

Udfyld skema til refusion her

Send eller aflever det udfyldte skema sammen med de ubrugte klip i en kuvert til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Mrk. kuverten Klippekort

Eller

Midttrafik Kundecenter
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45
8000 Aarhus C
Mrk. kuverten Klippekort

Du kan også få skemaet udleveret hos Midttrafik Kundecenter.  

Midttrafik kan kun refundere dine ubrugte klip, hvis du vedlægger et udfyldt skema med din underskrift.

Du kan få dine ubrugte klip refunderet til og med 15. august 2019. Herefter kan du ikke længere få refusion.


Overførsel til Midttrafik app eller NemKonto
Du vælger selv, om du vil have dine klip overført til Midttrafik app eller pengene overført til din NemKonto. Det krydser du af i skemaet. Bemærk at Midttrafik app ikke kan bruges i toget.

Læs om mulighederne her:

headline here
Overførsel af klip til Midttrafik app giver dig to ekstra klip

Du kan få overført dine klip til Midttrafik app, så de stadig kan bruges. 

Hvis du vælger at få overført dine klip til Midttrafik app, får du ikke din porto refunderet, i stedet får du to ekstra klip på din app.

Du kan kun få overført to ekstra klip én gang. Dette gælder også, hvis du, efter at have indsendt ubrugte klip, opdager at du har flere ubrugte klip til refusion.

Hvis du indsender flere klippekort med forskellig pris, vil de to ekstra klip blive indsat på det klippekort på Midttrafik app, der har den højeste pris. 

Hvis du indsender et ældre klippekort, hvor taksterne i mellemtiden er steget, vil du stadig få alle klippene overført.

headline here
Overførsel af klip til NemKonto

Du kan få overført beløbet, der svarer til de ubrugte klip, til din NemKonto.

Beløbet udregnes automatisk, når du udfylder skemaet online.

Der er 10 klip på et klippekort, dvs. du får refunderet 1/10 af kortets pris pr. ubrugte klip. Fx indsender du et 2 zoners klippekort á 140 kr., hvor der er 2 klip tilbage. I dette tilfælde vil du få refunderet 28 kr. 

Du får dækket den udgift, du har til porto efter Post Nords takster for et normalt brev 

Når du udfylder skemaet, skal du krydse af, hvilken udgift du vil få til porto.

Hvis du ønsker at sende dit brev Rekommanderet, dækker Midttrafik ikke den ekstra udgift. 

headline here
Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg forvente at få refunderet mine klip?
Da alle henvendelser skal håndteres manuelt, kan du forvente en sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

Hvordan beregner jeg værdien af mine ubrugte klip?
Beløbet udregnes automatisk, når du udfylder skemaet online.

Hvorfor har jeg ikke modtaget en kvittering for, at Midttrafik har modtaget mit brev?
Midttrafik fremsender ikke en kvittering for, at vi har modtaget dit brev vedr. refusion af klip. Når vi har færdigbehandlet din sag, vil du enten kunne se at pengene er gået ind på din NemKonto, eller at der er indsat ekstra klip på din Midttrafik app. 

Hvad sker der, hvis mit brev ikke er kommet frem?
Midttrafik kan ikke stilles til ansvar for breve, som bortkommer under transport. Hvis du ønsker at fremsende dit brev Rekommanderet, dækker Midttrafik ikke den ekstra udgift. Midttrafik refunderer porto efter Post Nords takster for et normalt brev

Du er også velkommen til at aflevere din kuvert direkte til Midttrafik:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Mrk. kuverten Klippekort

Eller

Midttrafik Kundecenter
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45
8000 Aarhus C
Mrk. kuverten Klippekort

Hvad med refusion af porto, hvis jeg finder flere ubrugte klip, efter at jeg har fremsendt ubrugte klip én gang?
Du er velkommen til at fremsende ubrugte klip ad flere omgange. Midttrafik refunderer dog kun din porto én gang. Det gælder både ved refusion til NemKonto eller ved indsættelsen af to ekstra klip på Midttrafik app.

Hvis jeg ringer ind, kan I så fortælle, om I har modtaget mit brev?
Nej, det vil desværre ikke være muligt. For at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig, har vi valgt, at vi ikke registrerer refusionssager løbende. Vores forventede sagsbehandlingstid er 4-6 uger. Hvis denne frist overskrides, skal du naturligvis kontakte Midttrafik.

Er der gebyr på refusion af klippekort og ubrugte klip?
Nej, det er der ikke.

Hvilken pris får jeg retur?
Det beløb, du får retur, udregnes ud fra den pris, der er påtrykt på klippekortet. 

headline here
Særlig information til offentlige institutioner

Hvilke alternativer er der, når pap-klippekort ikke længere kan bruges? 
midttrafikbestilling.dk er en særlig bestillingsside, der er udviklet til offentlige institutioner. 

Her kan man bestille følgende:

  • Grupperejser til større grupper
  • Zonebilletter, hvor man kan købe billetter til klippekort-pris
  • Turbilletter, der gælder hele den dag, billetten er købt til – dog undtaget hverdage i tidsrummet kl. 7.00 - 8.30 og kl. 15.00 - 17.00

Læs om de forskellige muligheder

Er det muligt at få udbetalt pengene direkte til institutionens konto?
Nej, det vil ikke være muligt at få overført pengene til institutionens kontonr. Pengene overføres via kommunens CVR-nr., med information om EAN-nr. og institutionens navn. Dette gøres for at sikre, at pengene bliver overført til den rigtige konto.