Refusion og erstatning

headline here
Klippekort

Refusion af ubrugte klip efter 15. januar 2017
Hvis du har ubrugte klip, kan du få dem refunderet efter 15. januar 2017.

Læs her, hvordan du får dine ubrugte klip refunderet

Opdateret januar 2017

headline here
Enkeltbilletter

Midttrafik refunderer ikke ubrugte eller delvist brugte enkeltbilletter.

Enkeltbilletter erstattes ikke.

headline here
Periodekort

Beskadiget stamkort
Du kan få erstattet et beskadiget stamkort til dit periodekort, hvis du henvender dig på et af Midttrafiks salgssteder 

Du skal medbringe et vellignende foto, der opfylder kravene til pasfoto. 

Tabte eller mistede periodekort
Har du købt dit periodekort online på midttrafik.dk, kan du bestille et erstatningskort samme sted. Det koster 50 kr. i administrationsgebyr.

Har du købt dit periodekort på et af følgende salgssteder, kan de udstede et erstatningskort til dig. Det koster 50 kr. i administrationsgebyr. Du skal huske at medbringe ID og et nyt foto.

Midttrafik Kundecenter Fredensgade 45 8000 Aarhus C

Føtex
Storcenter Nord
Finlandsgade 17 
8200 Aarhus N

Salling
Kiosken
Søndergade 27
8000 Aarhus C

City Vest
Informationen
Gudrunsvej 7
8220 Brabrand

Føtex
Viby Centret
Viby Ringvej 10
8260 Viby J

Kvickly
Veri Center
Frijsenborgvej 5
8240 Risskov

Føtex
Frederiks Allé 22-24
8000 Aarhus C

Løvbjerg
Trøjborg Center
Otte Ruds Gade 98
8200 Aarhus N

Føtex
Dytmærsken 14
8900 Randers
Føtex Silkeborg

Torvet
8600 Silkeborg

Silkeborg Station
Drewsensvej 5
8600 Silkeborg

Bybusterminalen i Herning
Smedegade 24
7400 Herning

SuperBest
Hovedgaden 49
8410 Rønde
Hornslet Bøger og Papir

Tingvej 13
8543 Hornslet

Har du købt øvrige steder, kan du normalt ikke få erstattet et tabt eller mistet periodekort. Hvis du har noteret nummeret på stamkortet ned, og salget kan findes i Midttrafiks it-system, kan du muligvis få refunderet restperioden på det mistede kort. Du skal dog købe et nyt periodekort for at få refusionen af det mistede kort. Du skal henvende dig skriftligt til Midttrafik i denne situation.

Refusion af periodekort
Periodekort refunderes af Midttrafik eller udvalgte kortsalgssteder ved personligt fremmøde eller med fuldmagt fra ejeren af kortet.

Du kan få fuld refusion af et ubrugt periodekort. Du skal betale 50 kr. i gebyr, og du skal anmode om refusionen, før periodekortets første gyldighedsdag.

Refusionen beregnes fra den dag Midttrafik modtager dit periodekort og efter den rabat, som den brugte periode berettiger til. Beløb under 25 kr. refunderes ikke.

Der er særlige regler for refusion af et delvist brugt periodekort. Et delvist brugt periodekort er et kort, som Midttrafik modtager på eller efter periodekortets første gyldighedsdag. En refusion af et delvist brugt kort beregnes på følgende måde: Refusionen beregnes ud fra de første 30 dage af kortets gyldighed. For de første 3 dage, som periodekortet kunne have været brugt, trækkes et beløb svarende til 2 gange billetprisen pr. dag fra kortets samlede pris. For hver af de efterfølgende dage fratrækkes et beløb svarende til 5 % af resten af periodekortets pris.

Hvis periodekortet er gyldigt i mere end 30 dage/1 måned, kan du dog få fuld refusion for ikke-påbegyndte dage, der ligger ud over de 30 dage/1 måned.

Undtagelser for refusion
Periodekort refunderes ikke hvis:

  • Der er udstedt et erstatningskort
  • Periodekortet er så beskadiget, at stamkortnummeret og gyldighedsperioden er utydeligt/ulæseligt.

Refusion af periodekort ved længere driftsforstyrrelser
Hvis der er længerevarende driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit periodekort efter følgende retningslinjer:

  • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
  • Du skal have et gyldigt kort til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
  • Der gives refusion i forhold til antallet af dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
  • Der gives refusion i forhold til antallet af ruter, der er berørt af driftsforstyrrelserne.
  • Refusionskravet skal udgøre mindst ¼ af prisen for det billigste periodekort til voksne.
  • Kravet kan først indgives, når periodekortet er udløbet, men skal fremsættes skriftligt inden 6 måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan Midttrafik fastlægge konkrete regler for refusion.

headline here
Skolekort

Hvis dit skolekort bliver væk

Hvis dit skolekort bliver væk, er det din skole, der skal bestille et erstatningskort hos Midttrafik. Skolen kan opkræve et gebyr på 50 kr. for et erstatningskort. 

Skolen skal medsende et vellignende pasfoto af dig og oplyse stamkortnummeret på det gamle kort.

Du skal købe almindelige billetter eller klippekort, indtil du modtager dit erstatningskort. Du kan ikke få refunderet disse billetter eller klippekort.

 

headline here
Ungdomskort

Midttrafik betaler penge tilbage for dit Ungdomskort, hvis du ikke længere har brug for det. Der kræves, at der er mere end 30 dage tilbage af kortets gyldighedsperiode.

Send dit kort sammen med en anmodning om refusion til:

Midttrafik, Kortafdelingen
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Refusionsbeløbet vil blive overført til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, bliver pengene indsat på en af dine forældres NemKonto. Refusionsbeløbet beregnes fra den dag, Midttrafik modtager kortet – du vil dog altid skulle betale for mindst 30 dage, da det er en forudsætning for at få rabat.

Refusionsbeløbet fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 25 kr. Kort som returneres inden første gyldighedsdag refunderes uden ekspeditionsgebyr.