Funktionsnedsættelser og handicap

headline here
Kunder med funktionsnedsættelser

Blinde og svagtseende med gyldigt legitimationskort fra Dansk Blindesamfund kan rejse til børnepris*. Dette gælder også for en eventuel ledsager, som ikke har et legitimationskort.

Førerhunde og servicehunde må medtages gratis. Dette gælder også for hunde under oplæring, som bærer et gult dækken, der er mærket med sommerfugl og Dansk Blindesamfund.

I Aarhus Kommune sælges der et særligt billigt periodekort til blinde

* Hvis den blinde eller svagtseende er pensionist, er det billigst at købe et pensionistperiodekort.

Samme regler gælder for bevægelseshæmmede og psykisk udviklingshæmmede med et gyldigt legitimationskort (Ledsagekort) fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Gangbesværede har fortrinsret til de afmærkede sæder.

headline here
Kørestole

Kørestole kan medtages i bybusser og X Busser, hvis kravene til kørestolens maksimale størrelse overholdes og pladsforholdene i øvrigt tillader det. Chaufførens vurdering af pladsforholdene er gældende.

Bybusser
I bybusserne skal kørestolsbrugere være selvhjulpne, fx ved at have en hjælper med.

Kørestolens størrelse: længde: max 120 cm, bredde: max 70 cm, vægt: max 250 kg (inkl. kørestolsbruger)

Kørestolen skal placeres i bussen, så brugeren har ryggen i kørselsretningen. Kørestolen skal være bremset, og den lovpligtige sikkerhedssele skal anvendes.

Der vil typisk være plads til to barnevogne eller én kørestol pr. bus.

X Busser
Du kan få din kørestol med på langt de fleste afgange, hvor busserne vil være udstyret med lift. Vil du være sikker, så kontakt busselskabet anført i køreplanen om netop din afgang. Den mekaniske lift betjenes af chaufføren.

Kørestolens størrelse: længde: max 120 cm, bredde: max 70 cm, vægt: max 250 kg (inkl. kørestolsbruger)

Kørestolen skal fastspændes.

Der er normalt plads til én kørestol pr. bus.

Se eventuelt afsnittet om barnevogn, klapvogn og rollator