Dyr

Du kan i alle busser medtage små hunde, katte og andre dyr uden betaling, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende, og hvis de bliver i tasken under hele rejsen.

Bybusser
Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, må ikke medtages i bybusser.

Øvrige busser
Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, kan medtages i øvrige busser til børnepris. Hunde skal altid holdes i kort snor og må ikke genere de øvrige rejsende eller svine i bussen. Dyr må ikke sidde på sæderne. Chaufføren kan afvise at tage et dyr med, hvis chaufføren vurderer, at dyret kan genere de øvrige rejsende.

Førerhunde/servicehunde
Førerhunde, der er forsynet med skiltet "Manden med den hvide stok", må medtages gratis i alle busser. Dette gælder også servicehunde, som bærer ID-vest. Ejeren skal kunne vise særlig ID-kort.