Billettering og billetkontrol

headline here
Betaling

Du kan købe enkeltbilletter i bussen med kontanter. Chaufføren kan veksle op til 100 kr.

Aarhus bybusser
I Aarhus bybusser kan enkeltbilletter købes med mønter i automat. Chaufføren kan veksle op til 100 kr.

headline here
Billetkontrol

Aarhus bybusser
Billetkontrollen i bybusserne i Aarhus udføres af Securitas. Alle kontrollører er forsynet med et særligt legitimationskort.

Det er dit ansvar at have købt den rigtige billet. Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort ved en billetkontrol, skal du sammen med kontrolløren udfylde en kontrolblanket, som kontrolløren giver til Midttrafik. Du får en genpart med de vigtigste oplysninger. Du har pligt til at opgive navn og adresse samt fremvise gyldig legitimation. Billetkontrol kan både foregå i bussen under kørslen og udenfor bussen i forbindelse med udstigning.

Midttrafiks administration behandler hurtigst muligt de oplysninger, kontrolløren har givet. Hvis vi vurderer, at der er grundlag for en kontrolafgift, modtager du en kontrolafgift. Prisen for en kontrolafgift er for voksne (fra og med 16 år) 750 kr., børn (til og med 15 år) 375 kr., hunde 375 kr. og cykler 100 kr. Prisen for en kontrolafgift er ændret pr. 16. januar 2017. Du har mulighed for at klage til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen.

Øvrige busser og tog
I øvrige busser og tog modtager du en kontrolafgift, hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort. Prisen for en kontrolafgift er for voksne (fra og med 16 år) 750 kr., børn (til og med 15 år) 375 kr., hunde 375 kr. og cykler 100 kr. Prisen for en kontrolafgift er ændret pr. 16. januar 2017. Du har mulighed for at klage til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen.

Du har pligt til at opgive navn og adresse samt fremvise gyldig legitimation.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning (pant i din ejendom) eller tvangsinddrivelse ved SKAT gennem tilbageholdelse af løn.

Eventuelle klager skal sendes til Midttrafik. Får du en kontrolafgift i et tog, skal du klage til DSB eller Arriva.

Hvis du har et gyldigt periodekort eller ungdomskort, men har glemt at få det med og derfor ikke kan fremvise det ved en billetkontrol, kan du få afgiften ændret til et administrationsgebyr på 125 kr. Du skal henvende dig personligt hos Midttrafik Kundecenter, Fredensgade 45, 8000 Aarhus C eller hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg og fremvise det gyldige kort samt den tilsendte kontrolafgift inden betalingsfristen på kontrolafgiften. Kortet skal være købt før udstedelsen af kontrolblanketten/afgiften.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en enkeltbillet.

Billetkontrol af mobilbilletter
En mobilbillet er en digital udgave af en almindelig billet. Du skal have købt og modtaget mobilbilletten på telefonen, før du stiger på bussen.

Ved en billetkontrol skal du hente billetten frem på mobiltelefonen, så alle oplysninger er synlige. Det samme gælder, når du viser billetten til chaufføren.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig mobilbillet, modtager du en kontrolafgift. Dette gælder også, hvis telefonen er løbet tør for strøm, telefonen er gået i stykker, eller hvis billetten er blevet slettet.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en mobilbillet.

Opdateret januar 2017

headline here
Billettering

Du skal købe eller kunne fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, når du stiger på bussen eller toget.

Det er dit eget ansvar at have købt den rigtige billet.

Hvis du opdager, at maskinstemplingen er forkert, skal du straks meddele det til chaufføren.

Billettering i Aarhus bybusser
Der er selvbillettering i Aarhus bybusser. Det vil sige, at du ikke køber din billet ved chaufføren, men at du selv køber billetten via billetautomaterne i bussen.

Du er derfor selv ansvarlig for at have den rigtige billet, at have klippet i Midttrafik app inden påstigning eller have et gyldigt periodekort mv. 

Sørg for at have dit kort/betalingsmiddel let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i bussen, og før du sætter dig, skal du uden unødigt ophold købe billet eller tjekke ind med rejsekort.

Du skal købe billet eller klippe i Midttrafik app, inden du stiger på bussen.  

I Aarhus bybusser er der fri ind- og udstigning af alle døre. Der er skiltning uden på bussen, der viser, hvor billetteringsudstyret befinder sig.

Hvis du konstaterer, at det ikke er muligt at købe billet via billetautomaten, kan det være en periodisk fejl. Køb din billet så snart automaten virker igen.

Billettering på Lemvigbanen
Der er selvbillettering på Lemvigbanen. Det vil sige, at du selv køber din billet via billetautomaterne i togene eller på Lemvig-station.

Du er derfor selv ansvarlig for at have den rigtige billet, at have klippet klippekortet korrekt i Midttrafik app, have et gyldigt periodekort mv.  

Sørg for at have dit kort/betalingsmiddel let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i toget, og før du sætter dig, skal du uden unødigt ophold købe billet eller tjekke ind med rejsekort.

Du skal købe billet eller klippe i Midttrafik app, inden du stiger på toget.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, modtager du en kontrolafgift.

Opdateret januar 2017

headline here
Fremvisning af billet

Du skal have din billet eller dit kort på dig under kørslen og ved udstigning, og du skal kunne fremvise den eller det, hvis chaufføren eller en af Midttrafiks kontrollører beder om det.

headline here
Gyldigt stempel

Billetter er kun gyldige, hvis de er maskinstemplede forud for rejsens start.

Du skal selv sikre, at stemplingen er korrekt.

Opdateret januar 2017

headline here
Misbrug

Misbrug og dokumentfalsk af billetter og kort kan være strafbart.

Det betragtes som misbrug at:

  • Rejse på et periodekort, som er udstedt til andre.
  • Rejse længere end billetten/kortet er gyldig til.
  • Rejse ud over tidsgyldigheden på billetten/kortet.
  • Rejse på et periodekort, der ikke er betalt.

Chaufføren kan inddrage hele periodekortet (dvs. både stamkort og værdiindlæg), hvis chaufføren har mistanke om misbrug.

Stamkortet returneres til dig, når Midttrafik har behandlet din sag.

Hvis det viser sig, at periodekortet er betalt, men ikke kvitteret, returneres stamkortet og et kvitteret værdiindlæg til dig hurtigst muligt.

Det betragtes som dokumentfalsk, hvis:

  • der ændres i bestående tekst på billetter/værdiindlæg.
  • der køres på en fotokopi af billetten/kortet.
  • der køres på en videresendt mobilbillet

Billetten/kortet/stamkortet inddrages, hvis der er mistanke om forfalskning, og sagen overgives til politiet.