Rejsegaranti

Rejsegarantien dækker udgifter til bil eller taxa, hvis vi er skyld i, at du er mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Der er dog visse undtagelser, som du kan læse mere om under 'Hvornår gælder rejsegarantien ikke?'.

Du bestemmer selv, om du vil tage en taxa eller køre i bil for at indhente forsinkelsen.

Du kan bruge rejsegarantien, når du rejser med Midttrafiks busser, Letbanen eller Lemvigbanen.

headline here
Sådan bruger du rejsegarantien

Du skal først sikre dig, at du opfylder betingelserne for, hvornår rejsegarantien gælder.

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Vi refunderer kørselsudgifter op til 50 km med taxa og 50 km t/r i bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en kvittering, som du skal sende med din ansøgning.  

For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, skal ansøgningen indsendes senest 14 dage efter, den forsinkelse, som du søger rejsegaranti for. Overskridelse af fristen på de 14 dage afskærer dig dog ikke fra at opnå kompensation, da forældelsesfristen er 3 år.

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi beløbet til din NemKonto syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Udfyld et ansøgningsskema

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien?

Du kan bruge Midttrafiks rejsegaranti, hvis du oplever en af disse situationer:

 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er mere end 20 minutter forsinket
 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er kørt før den tid, der står på køreplanen, og der er mere end 20 minutter til næste afgang
 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen kører forbi dig, og der er mere end 20 minutter til næste afgang
 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er forsinket så meget, at du ikke kan nå skifte til anden bus, Letbanen eller Lemvigbanen, og hvis du som følge heraf forsinkes mere end 20 minutter til dit bestemmelsessted (rejsegarantien gælder for skift, der fremgår af køreplanen. Ved andre skift dækker rejsegarantien, hvis du har mindst 4 minutter til skifte bus, letbanen eller Lemvigbanen + evt. gangtid til et andet stoppested - er der fx 3 minutters gangtid, skal du samlet have mindst 7 minutter til at skifte)

Overvej om du kan bruge en anden busforbindelse, før du bestiller en taxa eller kører i bil. Skal du skifte til anden bus, Letbanen eller Lemvigbanen, skal du som udgangspunkt køre til skiftestedet eller nærmest mulige stop på skifteruten.

Skal du rejse længere end 50 km, kan du med fordel køre til det nærmeste trafikknudepunkt, hvorfra du oftest vil kunne finde videre transportmuligheder.

Er I flere kunder ved stoppestedet, der skulle have været med samme bus, Letbanen eller Lemvigbanen, er I velkomne til at tage en taxa eller køre i bil sammen. I kan køre op til 50 km pr. person. Her gælder rejsegarantien også kun til transport til den destination, bussen, Letbanen eller Lemvigbanen ville have kørt til.

Arriva og DSB har deres egne rejsegarantier.

Læs om Arrivas rejsetidsgaranti

Læs om DSB's rejsetidsgaranti

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien ikke?

Rejsegarantien gælder ikke:

 • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på (force majeure). Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning.
 • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk eller via andre lokale medier.
 • Hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift fra tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab. 
 • I forbindelse med forsinkelser der skyldes mangelfuld information, forkert information og/eller eventuelle fejl på Midttrafik live
 • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
 • Den del af rejsen du ville have udført med tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet).
 • For grupper på over 8 personer. Skoler, institutioner etc. med CVR-/EAN-nummer kan opnå plads- og rejsegaranti ved at bestille en grupperejse senest 4 hele hverdage før rejsen på midttrafikbestilling.dk

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.

headline here
Ansøgningsskema til rejsegaranti - sådan gør du

Online ansøgningsskema
Udfyld ansøgningsskema

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

Når du afgiver dine oplysninger, accepterer du samtidig Midttrafiks privatlivspolitik

Dine oplysninger indsendes via 'sikker mail'.

Print af skema
Du kan også printe og udfylde ansøgningsskema til rejsegaranti (pdf) 

Du kan sende skemaet og evt. kvittering med post eller aflevere det personligt til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Mrk. kuverten Rejsegaranti

Eller 

Midttrafik Kundecenter
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45, 8000 Aarhus C
Mrk. kuverten Rejsegaranti


For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, skal ansøgningen indsendes senest 14 dage efter, den forsinkelse, som du søger rejsegaranti for. Overskridelse af fristen på de 14 dage afskærer dig dog ikke fra at opnå kompensation, da forældelsesfristen er 3 år.

Beløbet overføres til din NemKonto syv hverdage efter, vi har modtaget din ansøgning. 

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.

headline here
Hvad giver rejsegarantien?

Midttrafiks rejsegaranti dækker kørselsudgifter op til 50 km enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, bussen, Letbanen eller Lemvigbanen ville have kørt dig til.