Chat med os

Glemte sager

Har du glemt noget i bussen?

Du skal kontakte det busselskab, som kører på ruten.  Du kan finde kontaktoplysninger ved at søge på ruten nedenfor.

Du kan også kontakte Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.  

Særligt vedr. glemte sager i Aarhus bybusser

Information about lost property in English

 

Søg på rute