Teletaxa

I områder med få passagerer, kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. Enten køres der i et geografisk afgrænset område eller til stoppesteder som en almindelig busrute.

Teletaxa kører kun, hvis du har bestilt den og kun i de tidsrum, som fremgår af køreplanen.

Se også teletaxa Odder - Aarhus og teletaxa Grenaa - Aarhus i perioden frem til Letbanens åbning.

headline here
Sådan bestiller du

Bestil på tlf. 87 40 83 00 (tast 3) 

Bestilling af rejser kan foretages i tidsrummet fra kl. 7.00 - 20.00 alle dage, på nær 24. og 31. december, og senest en time før du ønsker at blive hentet. 

Midttrafik tilbyder 2 forskellige former for teletaxa. Rutebaseret teletaxa samt områdedækkende teletaxa.

Rutebaseret teletaxa:
Dette tilbud er næsten som almindelig rutekørsel. Teletaxaen kører samme strækning som bussen, men kun til/fra bestilte stoppesteder, d.v.s. teletaxaen stopper ikke alle steder på ruten. Tiderne i køreplanen er vejledende. Tiden kan variere fra 0-15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen.

Områdedækkende teletaxa:
Ruten dækker et givent geografisk område i nogle udvalgte tidsperioder på dagen/ugen. Her kan der køres mellem alle adresser indenfor området, og evt. til forudbestemte stoppesteder udenfor området, f.eks. rutebilstationer. Ved områdedækkende teletaxa kan tiden variere -15 min. til +45 min. i forhold til det ønskede afhentningstidspunkt.


Ved bestilling skal du have følgende oplysninger klar: 

  • Rutenummeret på din teletaxa
  • Dit navn og telefonnummer
  • Nøjagtig start- og slutadresse samt kommune
  • Tidspunkt for kørsel. Skal du være fremme til et bestemt tidspunkt, er det vigtigt, at du oplyser os om det
  • Øvrige oplysninger, antal personer, eventuelle hjælpemidler (første hjælpemiddel er gratis, for efterfølgende betales ekstra), barnevogn (du skal selv medbringe autostol til barnet)
  • Stamkortnummer hvis du har buskort

Teletaxa kører kun, hvis du har bestilt. 

Turen skal som udgangspunkt bestilles mindst en time før den tid, du ønsker at blive hentet.

Den angivne tid i køreplanen kan forskydes fra - 15 til + 45 minutter.

Grupperejser på 16 personer eller derover skal bestilles senest 4 hele hverdage i forvejen.


Faste ture
Ønsker du en aftale om faste ture (fx en fast ugedag og klokkeslæt med samme start- og slutadresse), kan de bestilles på hverdage kl. 8.00 - 16.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 3). Der kan bestilles faste ture til året ud. 

headline here
Om teletaxa

I områder med få passagerer, kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. Enten køres der i et geografisk afgrænset område eller til stoppesteder som en almindelig busrute.

Teletaxa kører kun, hvis du har bestilt den og kun i de tidsrum, som fremgår af køreplanen.

Kørslen foregår med taxa, små busser og kørestolsvogne. Vogntypen afhænger af hvor mange andre kunder, der skal med på turen. Hvis du skal have en barnevogn med, skal du selv medbringe en godkendt autostol til barnet.

 

headline here
Hvad koster en teletaxa tur?

Når du bestiller, får du oplyst, hvor meget du skal betale. Du skal betale kontant til chaufføren - med lige penge - ved turens start eller vise buskort med billedlegitimation og stamkortnummer (periodekort, Ungdomskort, skolekort mv.).

Hvis der betales med buskort, skal du oplyse stamkortnummer, ved bestilling af turen. 

Øvrige billettyper fx rejsekort er ikke gyldig betaling. Enkeltbilletter giver ikke ret til omstigning til/fra bus eller tog. 

Ved bestillingen skal du oplyse, hvis du skal have ekstra bagage med. Bagagen må højest veje 11 kg. pr. stk. - medtages der bagage, som optager en plads i vognen, betales samme pris som for en medrejsende.

Rabat
En betalende voksen/pensionist kan gratis medtage to børn under 12 år. Børn herudover betaler børnepris.

Hvert betalende barn kan gratis medtage et barn under 12 år. Der kan kræves dokumentation.

Børn fra 0 til og med 15 år rejser til børnepris. Er du 16 år eller derover, rejser du til voksenpris.

headline here
Afbestille/rykke for bil

Du bliver hentet mellem 5 minutter før og 20 minutter efter det aftalte tidspunkt.

Hvis bilen ikke kommer, eller du skal afbestille en tur, så kontakt os på tlf. 87 40 83 00 (tast 4) alle dage kl. 6.00 - 1.00.

Afbestillinger skal ske senest en time før tidspunktet for afrejse.

Husk at have det telefonnummer klar, som turen er bestilt i.

Ved forsinkelser på over 20 minutter, er Teletaxa omfattet af rejsegaranti. Læs mere herunder. 

Hvis du udebliver fra din bestilte kørsel, og vi har kørt forgæves, bliver de øvrige ture på den pågældende dag slettet.

headline here
Rejseregler

Bagage
Det er gratis at medbringe bagage, men vejer bagagen over 11 kg, skal du selv kunne løfte bagagen ind/ud af bilen. Husk at oplyse dette ved bestillingen. Ønsker du at medbringe mere end 1 stk. bagage, skal du oplyse det ved bestillingen. Der betales samme pris for ekstra bagage, som der betales for en medrejsende gæst.

Barnevogn og autostole
Du skal selv medbringe en autostol eller selepude til dit barn (under 135 cm), så barnet kan spændes forsvarligt fast under kørslen. Hvis du medbringer barnevogn eller klapvogn, skal dette oplyses ved bestilling. Barnevogn og klapvogn skal kunne klappes sammen. 

På Samsø har bilerne en autostol/selepude pr. vogn. Er der behov for yderligere, så skal du selv medbringe denne, og du skal oplyse det ved bestillingen. 

Dyr
Du må medbringe små dyr i tasker/transportkasser, hvis de ikke optager en plads i bilen. Service- og førerhunde medtages.

Hjælpemidler
Vi medtager gerne hjælpemidler, fx rollatorer, manuelle og elektriske kørestole. Dog kan du ikke bestille en høj vogn, med mindre du er siddende i kørestol under transporten. Vi tager højest 2 kørestole eller 2 hjælpemidler med pr. tur. Det første hjælpemiddel er gratis, for det efterfølgende betales gæstepris. 

Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke medtage benzindrevene crossere.

Grupperejser
Grupperejser på 16 personer eller derover, skal bestilles senest 4 hele hverdage i forvejen.

headline here
Rejsegaranti

Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Her gælder rejsegarantien
Hvis du venter mere end 20 minutter på din bil.

1) Ring til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0):

Hvis du efter aftale med Midttrafik vælger at vente på din bil, får du turen uden beregning.

Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.

2) Hvis Midttrafik er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit bestemmelsessted, hvis du ved bestillingen har oplyst, hvornår du skulle være fremme.

Her gælder rejsegarantien ikke
1) Ved force majeure, dvs. når forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på.

2) Hvis du forsinkes af skift fra andre trafikselskaber, tog, fly eller færge.

Sådan får du refunderet udgiften
Udfyld og send refusionsskema (pdf) sammen med taxakvittering til:

Midttrafik
Att.: Flextrafik Kundeservice
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

eller via mail til flextrafik_kundeservice@midttrafik.dk

Alternativt kan du sende taxakvittering med oplysning om fødselsdato og -år samt navn til ovenstående adresse.

Der udbetales max. 400 kr. i refusion på teletaxa og Flextur.