Handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere i Region Midtjylland, der er handicappede eller gangbesværede. Kørslen er fra gadedør til gadedør i gadeplan.

Med handicapkørsel kan du køre til fritidsformål såsom besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. 

Har du spørgsmål til Handicapkørsel kan du ringe til os på tlf. 87 40 83 00 (tast 1) eller skriv til os her, hvis du har en oplevelse, du gerne vil dele med os.

Se folder om handicapkørsel (pdf)

headline here
Sådan bestiller du

Rejser over 100 km 
Læs mere om lange rejser

Rejser under 100 km
Du kan bestille din handicapkørsel indtil 2 timer før, du ønsker at blive hentet.

Kørsel samme dag/aften samt frem til kl. 8.00 den efterfølgende dag skal være bestilt senest kl. 23.00. 

Faste ture
Ønsker du en aftale om faste ture (fx en fast ugedag og klokkeslet med samme start- og slutadresse), kan de bestilles på hverdage kl. 8.00 - 16.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 1). Der kan bestilles faste ture til året ud. 

Bestil rejser under 100 km på en af følgende måder: 

 • Online
  Log på med dit kundenummer. Du finder dit kundenummer i velkomstbrevet. Din pinkode er de sidste 4 cifre i dit cpr-nummer. Du kan kun bestille online kørsel indenfor Region Midtjylland.

  Til online bestilling 

 • Har du spørgsmål til online bestilling, er du velkommen til at kontakte Midttrafik på hverdage fra kl. 8.00 - 12.00. 

 • App
  Hent app'en ”Flextrafik FlexDanmark”. 

  Log på med dit kundenummer. Du finder dit kundenummer i velkomstbrevet. Din pinkode er de sidste 4 cifre i dit cpr-nummer. Du kan kun bestille kørsel indenfor Region Midtjylland på app'en. Nu er du klar til at bestille, mens du er på farten.

  App'en fås til Iphone og Android. 

  Se vejledning til app (pdf)
 • Telefon
  Ring på tlf. 87 40 83 00 (tast 1) alle dage mellem kl. 7.00 – 20.00. Når du bestiller pr. telefon, skal du betale din tur med kontanter - med lige penge - til chaufføren ved turens start.


Ved bestilling skal du huske at have følgende oplysninger klar:

 • CPR-nummer
 • Nøjagtigt start- og slutadresse, samt kommune
 • Telefonnummer så vi kan ringe til dig inden afhentning
 • Tidspunkt for kørsel: Skal du være fremme til et bestemt tidspunkt, er det vigtigt, at du oplyser os om det
 • Øvrige oplysninger: Antal passagerer og eventuelle hjælpemidler

Du vil blive tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 minutter i forhold til det ønskede afrejsetidspunkt.

headline here
Om handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere, der er handicappede eller gangbesværede. Kørslen er fra gadedør til gadedør.

Med handicapkørsel kan du køre til fritidsformål som fx besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. 

Du kan ikke køre til læge/speciallæge (kontakt evt. din bopælskommune) eller behandling på sygehus (kontakt evt. patientbefordrings-kontoret på telefon 70 23 62 48).

Du kan benytte handicapkørsel alle ugens dage i tidsrummet kl. 6.00 - 24.00.

Der skelnes mellem flere typer rejser:

Hvem kan benytte handicapkørsel?
Handicapkørsel visiteres af din bopælskommune. Når du er visiteret, har du ret til 104 enkeltture pr. kalenderår (borgere i Aarhus kommune har yderligere 21 ture til brug internt i kommunen). Ubrugte ture kan ikke overføres til nyt år. Pr. 1. januar får du på ny 104 ture. Aarhus 104 + 21.

Hvis du har behov for fx gratis ledsager, hjælpemidler eller lav vogn, kan du ansøge din bopælskommune om dette. I nogle kommuner kan der også visiteres til trappemaskine.

headline here
Hvad koster handicapkørsel?

Du betaler minimum 30 kr. og kan for dette beløb køre op til 10 km. Herefter koster turen yderligere 3 kr. pr. km.

Når du bestiller en tur, får du oplyst, hvad egenbetalingen er. Du skal have lige penge med til chaufføren, som betales kontant ved turens begyndelse. Hvis du ikke har penge med til betaling, vil rejsen ikke blive udført. Har du brug for en kvittering, kan du bede chaufføren om det.

headline here
Afbestille/rykke for bil

Du bliver hentet mellem 5 minutter før og 20 minutter efter det aftalte tidspunkt.

Du kan kontakte os, hvis bilen ikke kommer som aftalt, eller hvis du ønsker at afbestille turen, alle dage kl. 6.00 - 1.00 på telefon 87 40 83 00 (tast 4).

Afbestillinger skal ske senest en time før tidspunktet for afrejse.

Husk at have CPR-nummer klar, når du ringer.

Ved forsinkelser på over 20 minutter er handicapkørsel omfattet af rejsegaranti. Læs mere nedenfor. 

Hvis du udebliver fra din bestilte kørsel, og vi har kørt forgæves,  bliver de øvrige ture på den pågældende dag slettet.

headline here
Rejseregler

Bagage
Det er gratis at medbringe bagage, men vejer bagagen over 11 kg, skal du selv kunne løfte bagagen ind/ud af bilen. Husk at oplyse dette ved bestillingen. Ønsker du at medbringe mere end 1 stk. bagage, skal du oplyse det ved bestillingen. Der betales samme pris for ekstra bagage, som der betales for en medrejsende gæst.

Barnevogn og autostole
Du skal selv medbringe en autostol eller selepude til dit barn (under 135 cm), så barnet kan spændes forsvarligt fast under kørslen. Hvis du medbringer barnevogn eller klapvogn, skal dette oplyses ved bestilling. Barnevogn og klapvogn skal kunne klappes sammen. 

Færgeoverfart
Kørsel på øer med kollektiv trafik:

 • Samsø: Kunden forlader bilen og overfart sker for kundens egen regning og egen hjælp.
 • Fanø: Kunden bliver siddende i bilen og kommunen betaler for overfarten.
 • Fur/Venø: Kunden bliver siddende i bilen og kommunen betaler for overfarten.

Øer uden kollektiv trafik: 

 • Kunden køres til færgen og skal selv sørge for videre transport. F.eks.: Tunø, Endelave, Anholt og Hjarnø.

Gæster
Mod betaling kan du tage venner og familie med. Du kan maksimum medtage to betalende gæster + et barn under 15 år eller din visiterede ledsager. I alt maksimum fire personer inkl. dig selv. Dine gæster betaler samme pris som dig, dog rejser børn til og med 15 år gratis. Der kan maks. medtages to crossere fra samme adresse.

Hjælpemidler
Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke medtage benzindrevene crossere. 

Trappemaskine*
Der kan tilkøbes løft med trappemaskine mod en egenbetaling på 250 kr. pr. løft. Herud over betaler kunden almindelig egenbetaling for turen.

Trappemaskine kan kun benyttes, hvis kunden bruger sammenklappelig eller manuel kørestol, og den samlede vægt for kunde og kørestol ikke overstiger 120 kg.

Kørsel med trappemaskine skal bestilles mindst 2 hverdage i forvejen.

Du kan ikke bestille tilkøb af trappemaskine den 24 . + 31. december.

*Midttrafik benytter to typer trappemaskiner med henholdsvis hjul eller larvefødder. Det er ikke muligt at vælge mellem de to typer. Alle vogne har transportkørestole, der kan benyttes i begge typer trappemaskiner, dog kræver det, at kunden selv kan flytte sig fra egen kørestol til transportkørestolen.

headline here
Rejsegaranti

Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Her gælder rejsegarantien
Hvis du venter mere end 20 minutter på din bil.

1) Ring til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0):

Hvis du efter aftale med Midttrafik vælger at vente på din bil, får du turen uden beregning.

Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.

2) Hvis Midttrafik er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit bestemmelsessted, hvis du ved bestillingen har oplyst, hvornår du skulle være fremme.

Her gælder rejsegarantien ikke
1) Ved force majeure, dvs. når forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på.

2) Hvis du forsinkes af skift fra andre trafikselskaber, tog, fly eller færge.

Sådan får du refunderet udgiften
Udfyld og send refusionsskema (pdf) sammen med taxakvittering til:

Midttrafik
Att.: Flextrafik Kundeservice
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

eller via mail til flextrafik_kundeservice@midttrafik.dk

Alternativt kan du sende taxakvittering med oplysning om fødselsdato og -år samt navn til ovenstående adresse.

Der udbetales max. 400 kr. i refusion på teletaxa og Flextur.

headline here
Beskyttelse af persondata

CPR-nummer
Vi skal bruge dit CPR-nummer for at kunne afregne kommunens og regionens andel af din kørsel.

Midttrafik er forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Dette gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture og teletaxa, der er bestilt telefonisk via Midttrafiks callcenter.

Hjælpemidler
Vi skal bruge dine eventuelle behov for hjælpemidler for at kunne planlægge og udføre din kørsel korrekt.

Det er nødvendigt for chauffør/vognmænd at modtage oplysninger om eventuelle hjælpemidler, som skal medtages under kørslen, for at kunne udføre kørslen korrekt. Hjælpemidler registreres ligeledes i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem.

Videregivelse
CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.

Midttrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Midttrafik får hjælp til telefonpasning.

CPR-nummeret videregives ikke til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik. 

Telefonnummer videregives kun til chauffør eller vognmand, hvis borger har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen.